1844            Restaurant Løven
Værtshuset "Lygten"

Efter nedrivningen

                                             

Værtshuset ”Lygten” ved Hersegade / Hestetorvet rives ned 1844 ved udsigten til, at der kommer en ny Jernbanestation, og i stedet opføres restauranten ”Løven” på selve Hestetorvet. Stedet overtages 1867af mølleforpagter Chr. Nielsen, som 1878 sælger stedet til den københavnske manufakturhandler P. Petersen, som overlod driften til sin svoger L. A. Scheel. Denne havde tidligere været bestyrer på ”Postgården” i Skomagergade, og da posten jo var flyttet til banegården nu - og da han ikke ville have, at man kaldte hans børn ”løveunger” - fik ”Løven” navnet ”Postgården”. Det blev et respektabelt hotel. 1886 sælges Hotel Postgården til hotelejer i Hillerød Leidersdorff, der udvidede hotellet mod gården. Leidersdorff ville i længden hellige sig sit hotel i Hillerød og forpagtede derfor 1890 hotellet i Roskilde til sin svigersøn Menzel. Denne gav det navnet ”Jernbanehotellet”. Dette blev revet ned 1964.