1759           Krarup & Schreiber

Niels Andersen Blik

Ole Andersen Zimmer

 

Forordningen om gæstgiveri

                                                                         

Allerede i 1759 solgte Blik gæstgiveriet til Niels Krarup, der tillige var vognmester. Da Krarup døde i 1770 solgte hans »efterleverske« Anna Cathrine Schreiber "Hamborg Herberg" til stads- og amtsmusicus Philip Bartholomæus Schreiber, som var kommet til Roskilde i 1760 og af amtmanden var beskikket til at være "instrumentist (musiker) udi Roskilde by såvelsom Roskilde amt og skal være forpligtet med musik for billig betaling opvarte godtfolk i byen og amtet, som til bryllupper, barsler og andre værtskaber, der måtte forlange hans tjeneste". Schreiber havde eneret på at optræde som musiker, naturligvis bistået af nogle svende. Fra byen fik han et årligt honorar mod at levere musikken ved officielle lejligheder. Ligesom sin forgænger var han vognmester og ansvarlig for postfolkene, herunder instruktion i den rette brug af posthornet, hvortil han i hvert fald har været kvalificeret.

I 1780 fik Schreiber stillingen som stadsinstrumentist i København. Han solgte »Hamborg Herberg« for 4.650 rigsdaler til Ole Andersen Zimmer.