Hjelmsøgård

Tybjerg herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

ccccccccccccccccccccc                             

Hjelmsøgård

-1338 Skt. Agnete Kloster i Roskilde ejede gods her som Cecilie Henriksdatter, enke efter Jon Grubbe, gav klostret. Man solgte det 1338 til Conrad af Gandersberg, men handelen måtte gå tilbage, da han ikke kunne erlægge købesummen. 

1338- Klostergodset var 1378  forpagtet ud til Jens Gyrstinge af Ås. Det må være afhændet, for det optræder ikke i klosterregnskaberne. 
-1508 Emmike Navnesen Quitzow mageskiftede Hjelmsø med samtykke af sin hustru Magdalene Clausdatter Reeberg med Christiern Nielsen Dyre af Drøsselbjerg, som herefter skrev sig til Hjelmsø.
1508-1535 Christiern Nielsen Dyre af Drøsselbjerg skrev sig efter købet sig til Hjelmsø. Han ejede gården til sin død ca. 1535.
1535-1568 Sønnen Peder Christiernsen Dyre arvede gården, men blev først dømt for mened, derefter erklæret åndssvag.
1568 Kronen overtog driften godset og solgte det på vegne af Dyreslægten 1568.
1568-1569 Købere var Otto Brahe og Peder Oxe.
1569-1571 Efter nogle år var Peder Oxe eneejer. Gården kaldtes nu Hjelmsøgård. Han skødede gården til sin svoger.
1571-1593 Svogeren var Peder Podebusk, der døde 1573. Hvorpå enken Sidsel Oxe ejede den til sin død.
1593-1603 Parret var barnløst, så Sidsels søstersøn Johan Barnekow, der døde 1603, arvede godset.
1603-1632 Da han døde, arvede hans datter Mette Barnekow. Hun solgte den.
1632-1636 Køberen var Frands Lykke, som kun beholdt gården et par år.
1636-1637 Frands Lykke solgte til Palle Rosenkrantz.
1637- Han mageskiftede året efter med Sorø Akademi, som siden har ejet Hjelmsøgård.