Agnetegods i Tybjerg herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 4 gårde i Tybjerg herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

97

Hjulebæk 1302 Medgift fra Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfar d.y.,  for døtrene Lunde og Cecilie, som gik i kloster. Udlejet 1374. Overgik 1572 til Tryggevælde len.

98

Fensmark 1302

98

 - Var øde 1513.  

98a

Hjelmsølille 1378 Klosteret ejede gods her som Cecilie Henriksdatter, enke efter Jon Grubbe, gav klostret. Man solgte det 1338 til Conrad af Gandersberg, men handelen måtte gå tilbage, da han ikke kunne erlægge købesummen. Det var 1378  forpagtet ud til Jens Gyrstinge af Ås. Det må være afhændet, for det optræder ikke i regnskaberne. Og er nok det gods, om senere bliver hovedgården Hjelmsøgård.