Moselen i Tuse herred

Borge i området: Moseby

Bispegods

Tuse herred

Hovedgårde: Lykkefang i Udby på Tuse Næs

                                                                     

Under Roskilde bispestol hørte en del gods med en hovedgård og 13 gårde på Tuse næs, som havde det specielle navn Moselen. Der er en ruin efter en borg ("Moseby"), der har haft et tårn, som er revet ned omkring 1660. Lenet udvides ved opkøb og bliver til Hørbygård.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Udby Lykkefang  Udby 1 Hovedgården var på 3 bol. -
8
Bognæs 1 -
Løserup 4 -
Lindebjerg 1

     -                                                                                                                                                                                           

-
Hørby Kastrup 3 Cort Moltke pantsatte 1390 en af gårdene med 2 jorder til  Zabel Kerkendorph. Henneke Moltke til Torbenfeld bekræfter pantet samme år og 1390. Zabel skøder 1403 godset  til bisp Peder. Til gengæld får han 1407 de to andre gårde i pant af Erik Holck. Også dette pant overtager bispen.  Brev Q.1, 5, 19, 20, 21

3 Hartvig Bryske har pantsat hovedgården med 2 andre gårde til Chresten Holck 1403. Brev Q.13
Gurede 1 Karl Nielsen af Hørby har pantsat godset til Jacob Basse 1358. Dette pant overtager bispen. Brev Q.12

 

Lykkefang med borgen Moseborg var et halvstort len under bispen.

1370

Borgen nævnes i bispens jordebog 

1387 Christoffer Eriksen er bispens lensmand.
1660 Borgen sløjfes. Godset kommer under adelsgodset Hørbygård.  
1688 Hovedgården er på 19 tdr. hartkorn.
1772 Hovedgården Lykkefang udstykkes i 3 bøndergårde.