Helligkorsalter i Tuse herred

Helligkorsalter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                              

Godset ejet af Helligkorsalteret i Tuse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tuse Gislinge Gislinge 1  -
Kundby Sandby 2  -
Svinninge Svinninge 1  -
Gudmandstrup 2  -