Skt. Katrines yngre alter i Skåne

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Skåneland

 

                                                                      

 Alterets gods i Skåne var halve og hele gårde i centrum af den lille by Trelleborg:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skyds Trelleborg Trelleborg  ½

Halvgården med en årlig afgift på 6 skilling grot var en del af det indstiftelsesgods, Niels Esbernsen Bille gav 1436. Den lå "sønden op til kirken, norden op til torvet", altså centralt i byen. 8/8 1525 lejede vikaren Jens Pedersen gården ud til ridder Henrik Ågesen Sparre til Hageløs (lige nord for byen) og Klogerup. Gården brændte under Syvårskrigen 1568, og grunden lå derefter øde nogle år. 1590 blev den opmålt til 122 skånske alen fra nord til syd, 32 alen i bredden. Altret ejede mere gods i byen i en kortere periode (se nedenfor).

                                                                                                                                                                                                                

 

Trelleborg 
før 21/4 1432

Væbneren Niels Esbernsen Bille til Hallelev, væbneren Hennekin Mule  i Roskilde og Grib Jensen Jernskæg til Bråde plus dennes 2 søstre arvede i begyndelsen af 1430-erne, formodentlig fra en fælles forfar, gårde (hvoraf 2 var halvgårde) i den centrale del af Trelleborg. Slægtskab mellem Bille og Mule er påviseligt. Hvordan Jernskæg kommer ind i billedet, står hen i det uvisse.

21/4 1432

Hennekin Mule låner 16 sjællandske mark af Niels Esbernsen Bille og giver ham den halve gård i Trelleborg i pant.  

1/5 1436

Niels Esbernsen Bille opretter sit alter for Katrine i Roskilde, og i godsgaven giver han ikke alene den halve gård, han ejer, men også den halve, han har i pant. I praksis betyder det, at altret overtager pantet. Bliver det indfriet, får alteret jo pengene i stedet for, så noget har alteret fået.  

 9/10 1436 

På Dionysii dag sælger de tre Jernskægssøskende deres halve gård til en lokal adelsmand, Tulle Tygesen Sparre til Hageløs.

4/4 1437

Hennekin Mule skøder hele sin gård til Niels Esbernsen Bille, den ene halvdel mod fuld betaling, den anden ved at Bille inddrog pantet. Samme dag skænkede Bille hele gården til sit alter. Nu ejede alteret 3 halve gårde eller en hel og en halv helt ovre i Trelleborg. Så alterets vikar forlenede det, klostret ejede, til Tulle Tygesen Sparre. Forleningen var på livstid.

1472-77

Jep Tullesen Sparre til Skurup har nu livsvarig forlening på den hele gård, måske også på den halve. Alterets vikar Jens Mathiesen var utilfreds med afgiftens størrelse, så han tog helt til Skurup for at drøfte sagen med Jep. Jens forlangte, at Jep skulle fremlægge bevis på, at han betalte det, han skulle, men det kunne han ikke. Jeg tilbød så at gå op til en afgift på 12 skilling grot, men så skulle han også have et nyt livsbrev, der ud over ham selv gjaldt hans søn. Det ville alterpræsten ikke gå med til, så han gav Jep et ultimatum: Hvis han ikke inden den og den dato kunne fremlægge sit bevis, så ville han have mistet sin adkomst til lenet. Datoen kom, men intet bevis. Nye frister, ingen beviser. Til slut udlejer alterets vikar 25/4 1477 gården/gårdene til Mogens Hak til Hikkeberg mod en årlig landgilde på 12 skilling grot. Jep er jo nok blevet vred. Det ender i hvert fald med, at han ikke orker at have mere med vikaren at gøre, idet han overfører sine krav til sin brodersøn Henrik Ågesen Sparre til Hageløs.

8/8 1525

 

Ridderen Henrik Ågesen Sparre til Hageløs var et godt valg af hr. Jep. Det lykkedes Henrik at skaffe beviserne til veje, Jeps livsbrev og Jeps brev til ham selv om, at han fik overført retten til krav og mulig erstatning. Ved hjælp af fogeden og formodentlig en retssag, vi ikke kender, må der være sket det, at erstatningskravet har været større end eller på højde med den værdi, gården havde. Så Henrik har fået gården, han ejer den. Der er så faldet så meget ro over gemytterne, at alteret dette år giver ham livbrev på den halve gård, alteret stadig ejer. Nu står der nærmest Sparre over det hele.