Mariabilledets alter i Sømme herred

Mariabilledets alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Ågerup Store-Valby 1   -
Jyllinge Jyllinge 4 Mageskiftet 20/4 1561 for gods i Smørum og Strø