1267                 Allehelgens alter

Bona alteris Primæ    

Alterets vikardømme er grundlagt før 14/2 1267. Det var et forholdsvist fattigt alter, viet til Allehelgen. Det vides ikke, hvor alteret ejede gods.

Altre