Apostelalteret i Sømme herred

Apostelalteret

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Sømme

?? Roskilde 2  -
Skt. Jørgensbjerg Skt. Jørgensbjerg 1 Plus et fiskerhus. Man yder afgift til Dorothea Herold.