Helligåndshusgods i Hammer herred

Hellighåndshus præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                         

Kannikkegodset i Hammer herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Hammer Hammer Hammer 1

 -