Helligåndshusgods i Sømme herred

Hellighåndshus præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                         

Kannikkegodset i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme ??? Roskilde 9 Jordskyld
4 Jordskyld, men brændt 1567
Skt. Morten 1 Strandmøllen