De 6 præbender i Ringsted herred

De seks præbender

Kirker i herredet

Præbender

                                                           

Kannikkegodset i Ringsted herred er delvis mageskiftet med Peder Oxe 22/9 1541. Det gods, han og hans søskende fik i nærheden af deres godssamling ved Gisselfeldt, fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted Bråby* Hesede 8 Gårdene del af Jens Grands grundlæggergods fra 1288. De er en del af mensa og sat til en årlig værdi af 24 mark. Desuden er der møller sat til 40 mark. Mageskiftet for gods i Volborg, Ølstykke og Bårse.
Freerslev Freerslev 1    -  

 * Dengang Øster Broby, Bårse herred.