Agnetegods i Strø herred

Torup kirke

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

                                                              

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Torup kirke i Strø herred var den eneste kirke, klosteret havde del i, som det fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår
194 Torup kirke 1336 Gave fra hertuginde Ingeborg af Halland. Præsten betaler til klosteret. Kirken hørte under Agnete Kloster frem til 1567.

Ikke på listen 1285 Hovedgården Grimsgård (Curia in Grym) foræredes til klosteret af Cecilie, Hagen Kakkes hustru. Efter klosterets opløsning kom gården til Niels Trolle (d. 1565 (stamtavle) ), som mageskiftede den med Frederik II mod at få Bråde og 9 bøndergårde.