1508              Skt. Agnete Kloster
Skt. Agnete Kloster

Klosterets gårde

 Klosterregnskabet fra 1508 viser her den side, der handler om gårdene i Roskilde.

Klosterreglerne

                                                      

 

Skt. Agnes Klosters regnskab blev lavet 1508 på foranledning af den nye klosterforstander Mads Eriksen Bølle. Det er bevaret til i dag.