Slægten Bølle 

 

Tureby

Tersløse                                          

Mads Eriksen Agnete kloster

Klosterforstanderskabet

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Bølle: Fire hvide strømme i blåt. På hjelmen to hvide vinger eller vesselhorn. Slægten er en uradelsslægt fra Fyn, som tog navn efter bølgerne i sit våben efter 1526. Mads Andersen nævnes 1420, og slægten uddøde 1562 med Erik Bølle til Tersløse.