1508                 Skt. Agnete Klosters regler
Agnethe Kloster

Klosterets regnskaber

Klosterets afvikling

                                                            

 

De nye klosterregler for Skt. Agnete Kloster fra 1508 beseglet af dominikanerordenens provincialpriors, priorinde Birgitte Oxesdatters og konventets segl med bedende nonner og jomfru Maria over (nedenfor).

Man fik nye klosterregler, fordi der havde været administrativt rod. Så meget rod, at nonnerne knap nok kunne få noget at spise! Det store problem var, at godset gav for lille et afkast. Man måtte herefter vælge en verdslig og godskyndig klosterforstander, som administrerede godset mod én gang om året at forelægge et regnskab for priorinden. Forstanderen skulle altid tages med på råd, når noget skulle lejes ud, ved mageskifter og køb og salg. Klosteret blev normeret til 30 (6 læge og 24 korjomfruer) nonner, og den erfarne bispelensmand Mads Eriksen Bølle afløste 1/5 1508 Didrik Friis (eller dennes efterfølger) som forstander. Mads Eriksen fik straks lavet en jordebog og sørgede for de regnskaber, der er bevaret til i dag. Han kunne ikke latin, så han fik de gamle latinske breve på en del af godset oversat til dansk.

1515 får Christian II anbragt Mette Iversdatter (Dyre), enke efter den svenske rigsforstander Svante Nielsen, som forstanderinde. Hun har ikke forstand på godsdrift, så allerede her brydes den nye regel.