Claragods i Sømme herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Sømme herred især i Roskilde by ejer klosteret 26 ejendomme fordelt på følgende gods:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Svogerslev Svogerslev 1340 1 Gården er omtalt i et brev fra Margaret Bjørn (Brev I.3). Året efter erklærer en slægtning Trugot Bjørn afståelsen for i orden (Brev VI.124, 145, 207).  
Fløng Fløng 1350 1 Gården blev givet til klostret af Gyncekin Gyncelinsen Mule.

Roskilde Roskilde Se særlig oversigt