Claragods i Tuse herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                           

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Tuse herred ejer klosteret ved overdragelsen til universitetet 1561 4 gårde i form af strøgods fordelt på følgende lokaliteter:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Hagested Gurede 1272  1 Skænket af guardianen (klosterforstanderen)
Hørby Markeslev 1391  2 Skænket af Peder Bag (Brev II.21). Noget andet gods ejer man dog allerede 1333 (Brev VI.161).
Kundby Sandby 1393  1 Peder Johansen Preen solgte gården (Brev VI.26)
Kundby 1449  1 Gave fra skipper Peder, rådmand i Slagelse, for hans datter, søster Kirstine, som indtrådte i klosteret 1437 (Brev VI.29).