Sorø Kloster i Stevns herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                        

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Men ellers en del gods spredt omkring på Sjælland som her i Stevns herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Stevns Havnelev Havnelev  4 Væbner Willikin og hustruen Lucia skænkede 1400 gods som sjælegave
Store-Heddinge Sigerslev 20 Bent Biug til Gunderslevholm gav 1391 som garanti for pant på 100 mark i sjælegave 5 hovedgårde. Det endte med at klostret overtog godset.

 

    ?? Strøgods givet som sjælegave af Peter Olufsen af Karise 1261  
Holtug Gjorslev 4 Mageskiftet med Roskildebispen 1516 sammen med gods i Ars.