Kattinge

Kattinge i middelalderen

                                                                

Kattinge før udskiftningen. Der ses 17 gårde og enkelte huse rundt om gadekæret, som var større, end det er i dag. Ved matriklen 1682 var der 18 gårde på tilsammen 126 tdr. hartkorn. Hvad der er blevet af gård nr. 18, vides ikke. Er den mon brændt?