1968             Bredengen

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

                                                                           

Bredengen og Tornager er udstykket fra Nordgården. Tornager og Bredengen er anlagt samtidig mellem 1967 og 1970. På et kort fra 1783 står navnene på agre og enge omkring Svogerslev. Her står navnet: Bree-engs-agre.