Andreas Barby 
Andreas Barby

 

Andreas von Barby (* 1508) blev i sin egenskab af domprovst i Roskilde og kannik ved Skt. Laurentii Kapel  (fra 1543 som en del af hans løn) og som lensmand over Skt. Clara Kloster (fra 1545) begravet i domkirken, da han døde 1559. Hans pligter som domprovst, kannik og forstander for Clara kloster han ikke taget særligt alvorligt. Disse embeder var titulære - en del af hans løn som kansler.

Hans ligsten findes stadig i kirken.