Lensmænd på Harritsborg

   

År Lensmand
1424-45 Jesse Pedersen, væbner. Foged fra 1435: Asger Nielsen. Jesse Pedersen er i øvrigt ukendt.

1445 Dronning Dorothea får Haraldsborg (og Roskilde) som morgengave. Foged 1448 Henrik Fynne

1449-58 Jep Jensen Ravensberg, væbner   
1459 Erik Jensen Godov, væbner, forstander Vor Frue Kloster

1460-68 Keld Nielsen (Algudsen), væbner, justituar

1473-75 Johan Fickesen, ridder, havde været dronningens hofsinde

1477 Erik Jensen Godov, væbner

1480-81 Hans Kjeldsen, væbner men var oprindeligt ikke adelig. Fik skjold og segl i 1470'erne.

1482-86 Erik Jensen Godov, væbner

1492 Erik Jepsen Ravensberg, væbner. Hans foged 1494 er Laurids Pedersen.   
1495 Mads Eriksen Bølle, væbner. Underfoged er Per Andersen

1496 Erik Jepsen Ravensberg, væbner   
1501-02 Axel Axelsen Brahe

1505-12 Jacob Jepsen Ravensberg, væbner   
   -1519  Søren Nordby    
1536 Peder Skram

Harritsborg

Kongelige len