1595        Johan Barnekow

Våbenskjold og slægt

Hans Barnekow

Våben for Johan Barnekow og hustru på prædikestol i Våbensted kirke, Lolland.

Johan Barnekow var lensmand på Roskildegård 1595-1597. Han er søn af den tidligere lensmand Hans Barnekow. Johan Barnekow fødtes 22/12 1555 og han skrev sig til Ralsvik og Streu på Rügen og i kongeriget Birkholm, Egede, Føllenslev og Nielstrup, og han blev ud over Roskildegård også lensmand på Svenstrup. Senere blev han forlenet med Bistrup & Bønnet. Han havde Roskildegård på genant.

Som sin far fungerede han som gesandt. Han giftede sig 11/4 1589 med Anne Pedersdatter Bille og han døde i april 1603.