1363          Junker Christoffer
Forstørrelse
Foto
Kiste

                                          

Prinsens stamtavle

Stumperne til Junker Christoffers sarkofag i domkirken. Christoffer var eneste søn af Valdemar Atterdag, og han var hertug af Lolland. Han er en af de første danskere, som døde af et kanonskud (stenkugle) i en krig mod Lübeck, og kongen lod ham begrave i Roskilde Domkirke ("lod ham hæderligen der begrave udi Lutz kirke ud mod chordøren", d.v.s. midt i højkoret). Han var kun 22 år, da han døde. Hans gravmonument (ikke hans grav, for han er sikkert begravet i gulvet) er forsvundet, men stumperne er siden fundet i en kiste og lagt frem, som de ses i dag.