1337             Borgerkrigsmønter
 
Om møntmesterens arbejde

                                                                  

Denne borgerkrigsmønt er slået i den kongeløse tid, da landet var pantsat, forarmet og i borgerkrig eller besat af holstenske grever og pantherrer. Mønterne var små og tynde og sølvindholdet lavt: Det meste var kobber. Ørnen viser, at det er Roskilde By, som er møntudsteder.

forsiden Roskildes ørn.

bagsiden korslagte nøgler, som viser stiftets to nøgler (symbol for paven - Skt. Lucius).