1336                   Roskilde 1
    Skibe fra fjorden

                                                      

    

  

I forbindelse med udgravningerne til museumsøen ved Roskilde havn 1997-98 fandt man en række vrag, som blev udgravet og sendt til konservering. Man fandt først et mindre skib Roskilde 1, som er lavet 1336 i følge en årringsbestemmelse af det træ, der er brugt. Numrene har skibene fået efter den rækkefølge, man fandt dem i. Roskilde 1 og dets ringe lastevne er et tegn på, at kun mindre skibe nu når frem til Roskilde.

Roskilde 1 lastskib 1336 10 m 3,25 m 0,6 m 7 tons