1108                   Roskilde 4
Skibe fra fjorden

                                          

    

  

I forbindelse med udgravningerne til museumsøen ved Roskilde havn 1997-98 fandt man en række vrag, som blev udgravet og sendt til konservering. Blandt disse var det store lastskib Roskilde 4, som er lavet 1108 i følge en årringsbestemmelse af det træ, der er brugt. Numrene har skibene fået efter den rækkefølge, man fandt dem i. Roskilde 4 var et handelsskib.

Roskilde 4 lastskib 1108 20,5 m 6,6 m 1,2-1,5 m 50 tons