1271                   Roskilde 7
Skibe fra fjorden

                                       

I forbindelse med udgravningerne til museumsøen ved Roskilde havn 1997-98 fandt man en række vrag, som blev udgravet og sendt til konservering. Man fandt også et lille skib Roskilde 7, som er lavet 1271 i følge en årringsbestemmelse af det træ, der er brugt. Numrene har skibene fået efter den rækkefølge, man fandt dem i. Roskilde 7 og dets ringe lastevne er et tegn på, at kun mindre skibe nu når frem til Roskilde.

Roskilde 7 lastskib 1271 18 m 3 m 0,8 m 5 tons