1248                   Roskilde 8
Skibe fra fjorden

                                          

    

  

I forbindelse med udgravningerne til museumsøen ved Roskilde havn (tegningen) 1997-98 fandt man en række vrag, som blev udgravet og sendt til konservering. Man fandt også et lastskib Roskilde 8, som er lavet efter 1248 i følge en årringsbestemmelse af det træ, der er brugt. Numrene har skibene fået efter den rækkefølge, man fandt dem i. Roskilde 8 er ikke udgravet, men man ved, hvor det ligger. Derfor er det heller ikke så nøje beskrevet. Billedet herover viser alle skibes placering i forhold til museumsøen.

Roskilde 8 lastskib 1248 - - - -