1171                   Roskilde 9
  Skibe fra fjorden

                                           

    

  

I forbindelse med udgravningerne til museumsøen ved Roskilde havn 1997-98 fandt man en række vrag, som blev udgravet og sendt til konservering. Blandt disse var det lille lastskib Roskilde 9, som er lavet 1171 i følge en årringsbestemmelse af det træ, der er brugt. Skibet er blevet brugt til at sejle med tømmer og brænde. Numrene har skibene fået efter den rækkefølge, man fandt dem i. Roskilde 9 var et handelsskib, og som det ses på billedet var man kommet til at hugge pæle til spunsvægge gennem skibet, inden man opdagede, at det lå der.

Roskilde 9 lastskib 1171 11 m 3,4 m 0,8 m 7 tons