de Berregaard
               
 
                       
                         
                       
                         
    Enevold Nielsen de Berregaard ~ Anna Søe              
    til Ørslev Kloster  * 1644              
    Justitsråd                    
    Borgmester                    
    Adelspatent 1726
               
    * 1653 † 1734                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
 
               
 
 
   
    Christian Frederik de Berregaard  ~ Jytte Worm         Frederik Berregaard  ~  Marie de Lasson
    til Kjølbygård ~ 1721          til Ørslev Kloster  ~ 1721 
    Købte Borreby             Oberstløjtnant     
    Amtmand Antvorskov             * 1702 † 1747     
    Amtmand Korsør                    
    * 26/10 1683  † 2/8 1750                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                     
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
    Villum de Berregaard ~ Beata Augusta Antoinette  Else de Berregaard ~ Carl de Brandt Frederik Berregaard  ~ Sophie Elisabeth 
    til Borreby reichgräfin von Reuss-Lobenstein * 1718 † 24/4 1793  ~Helligånds Kirke 28/10 1733   til Ørslev Kloster  baronesse Holck af Holckenhavn
    & Eskildstrup ~ Slagelse 25/11 1749         * Ørslevkloster 10/8 1724  ~ 9/4 1750 
    Storkorsridder, Kammerherre, Gehejmeråd             † Warszawa 29/10 1757    
    Amtmand Antvorskov                    
   
Amtmand Korsør
                 
    Højesteretsassessor og Højesteretsjustitiarius               
 
   
    Direktør i Fattigvæsenet                  Henrietta Frederica von Bünau
    * Antvorskov 2/1 1717 † København 1/12 1769                 Rigsgrevinde
                           
                       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
 
 
 
                   
    Frederik Berregaard  ~ Sophie Antoinette Auguste               
    til Stamhuset Kjølbygård Sehested                
    & Borreby                    
    Kammerherre, Ritmester                    
    Afskediget 1772 da han vægrede sig                     
    ved at gøre tjeneste ved sin fætter                       
    Greve Enevold Brandts henrettelse                    
    * Antvorskov 6/4 1751 † Frederiksro 13/12 1805                      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
 
     
 
 
 
           
    Henrik de Berregaard  ~ Anna Maria Christiane Beck Beata Antoinette Augusta Berregaard  ~ Christian Jens Rantzau         
    til Stamhuset Kjølbygård ~ 10/1 1814  af Stamhuset Kjølbygård Lensgreve af Rosenvold        
    Oberstløjtnant  * 4/2 1796 * Kjølbygård 25/9 1780 † Rosenvold 22/11 1843   til Brahesholm og Frederikslund        
    Tjenstgørende Kammerherre hos Kong Frederik VII         ~ 8/1 1807         
    * 28/1 1793 † 27/4 1876                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
     
 
               
  Frederik Villum "Wilhelm" de Berregaard  ~ Louise Cathrine Hostrup-Schultz         Ferdinand Henrik de Berregaard ~ Christiane Vilhelmine Steenberg        
  Kammerjunker, Cand.silv., Skovrider  ~ København 22/6 1850 * 4/6 1827  † 1901 ~ 21/12 1855        
  * København 20/5 1819 † Hanenau Skovridergård  9/6 1892   * København 1/9 1821     * 16/1 1834         
                         
                         
            Slægtens sidste mand            
                           
                      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa