Castenschiold
                       
 
                                 
 
                                     
                                     
                                     
      NN Carstens  ~ NN                        
      Levede i Dansk Vestindien                            
                                     
         
                       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
   
 
 
 
                           
      Johan Lorentz Castens  ~ Jacoba von Holten                        
      Plantageejer (St. Croix, St. Thomas) til Hørbygård                        
      Købte Knabstrup * St. Thomas 19/12 1705                           
      til Farumgård † Knabstrup 4/12 1751                        
      Adelspatent 12/3 1745 med navnet  d.a. Jochum Melchior von Holten                        
      Castenschiold Guvernør for de Dansk-Vestindiske Øer                         
      * St. Thomas 18/5 1705 † Knabstrup 19/6 1747                            
                                     
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Carl Adolph Castenschiold  ~ Dorothea Augusta Broer Anna Marie Castenschiold  ~ Andreas Daniel von Bergen Jørgen Frederik   ~ Johanne Vilhelmine  Joachim Melchior Holten Castenschiold  ~ Elisabeth de Behagen
      til Hagestedgård ~ 5/5 1760  * St. Thomas 12/11 1735 † 9/12 1774 Justitsråd, Vicelandsdommer over Fyn Grevenkop-Castenschiold von Grevencop til Borreby Gods, Skælskør  ~ København 14/12 1781
      & Knabstrup * København 17/2 1744 † Hagestedgård 15/6 1819          til Store Frederikslund, Slagelse   ~ 4/1 1763  Storkorsridder, Kammerherre, General     
      Kammerherre, Etatsråd d.a. Frederik Ludvig Broer         & Hørbygård   * København 29/11 1743  
      * St. Thomas 27/5 1740              Landkrigskommissær for Sjællands Stift      † Borreby 6/4 1817    
       † Hagestedgård 30/7 1820              Generalmajor            
                      Kommanderede bondeopbuddet i slaget ved Køge            
                      * 28/10 1741  † Frederikslund 19/4 1819             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa