Knabstrup

Merløse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen er opført i 1861-1862 ved arkitekt Vilhelm Dahlerup og ombygget i 1934 af arkitekt W. Schaldemose.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Knabstrup 

-1289

 

Knabstrup Hovedgård (el. Knabstrup Gods el. Knabstrupgård) ligger i Sønder Jernløse Sogn, Holbæk Kommune. Den er en af landets ældste herregårde. En gammel borgplads findes ca. 700 m sydvest for den nuværende hovedbygning i Rejsbjergmarken med spor af en firfløjet bygning og et tårn. Knabstrups første kendte ejer er Niels Henriksen, som fik gården fradømt for majestætsforbrydelse før 1289. 

Niels Absalonsen pantsatte sin part af Knabstrup til Roskildebispen 1289. Der har været flere ejere af godset.

1289-1410 Roskilde Bispestol beholdt godset til 1410, da Biskop Peder Jensen Lodehat solgte det til dronning Margrethe I.  
1410-1436 Kronen solgte gården 1436.
1436-1444 Køberen af Knabstrup var Povl Laxmand den ældre. 
1444 Arving efter ham var Margrethe Poulsdatter Laxmand, som var gift med Iver Axelsen Thott.
1444-1487 Blandt ejerne er Iver Axelsen Thott. Der kan være flere andele af godset end den laxmandske. 
1487 Næstre ejer er Beate Ivarsdatter Thott gift med Arvid Birgersson Trolle.
1487-1505 Iver Axelsen Thotts svigersøn Arvid Birgersson Trolle er næste ejer.
1505-1541 Dennes søn admiral Jacob Trolle er næste ejer.
Han deler godset med sin søn Børge Trolle til Lillø. Han dør barnløs.
1541-1546 Derfor falder arven tilbage til en Laxmand, nemlig Else Pedersdatter Laxmand gift med Abraham Gyldenstierne.
1546-1561 Datteren Gørvel Abrahamsdatter Gyldenstierne arvede Knabstrup. Hun var gift med Gert Jensen Ulfstand. De havde heller ingen børn, så Knabstrup gled over til Trollerne.
1561-1581 Efter hende kom Lisbeth Trolle gift med Gabriel Sparre.
1581-1610 Gabriel Sparre driver godset.
1610-1622 En slægtning Johan Sparre fik gården efter ham. Lige efter, at han havde overtaget gården, brændte den, og den blev flyttet til sin nuværende plads. 
1622-1662 1622 købte Frederik Parsberg (død 1653) Knabstrup. Enken Sophie Kaas ejede den til sin død 1662. 
1662.1672 Brødrene Jørgen Frederiksen Parsberg og Verner Frederiksen Parsberg fik godset efter moderen, og det endte med, at Jørgen Parsberg blev eneejer.
1672-1685 Jørgen Frederiksen Parsberg ejede gården til nogle år før sin død 1691.
1685 Han solgte den 1685 til assessor Sidenborg, som døde lige efter købet, og hvis enke starks solgte godset,
1685-1695 Enken solgte den til Frederik Wittinghoff baron Scheel til Scheelenborg. Knabstrup havde 1688 44 tdr. hartkorn og 155 tdr. Iand uunder plov. Den var før 1651 udvidet med jord fra Lille Knabstrups gårde. 1689 blev Bonderups (nævnt 1377) 4 gårdes jord (35 tdr. hartkorn) lagt under den. Baron Wittinghoff  døde 1691. Enken Eleonora Marie Henriksdatter Sehested beholdt Knabstrup.
1695-1732 Svigersønnen Schack baron Brockdorff arvede gåden. Efter hans død 1730 sad enken Sophie Charlotte Scheel på godset.
1732-1745 Dennes svigersøn oberst Maximilian Wilhelm von Dombroich fik gården 1732. 
1745-1760 Han solgte den 1745 til Johan Lorentz Carstens (Castenschiold) for 26.000 rdl. Skiftet efter hans død 1747 tog en del år. 
1760-1764 1760 får sønnen Carl Adolph Castenschiold til Hagestedgård godset. 
1764-1770 1764 køber krigsråd Jørgen Jørgensen (død 1770) Knabstrup for 50.000 rdl. 
1770-1776 Hans enke giftede sig anden gang 1772 med Jørgen von Hielmcrone, som gik fallit 1776. 
1776-1814 Knabstrup. købtes herefter på auktion for 54.300 rdl. af cand. theol. Christian Ditlev Lunn (død 1814). Han oprettede avlsgården Dorotealyst. 
1814-1865 Sønnen major Willars Knudsen Lunn (død 1865) arvede godset. Han opelskede den kendte hesterace Knabstrupperne. 
1865-1886 Hans søn Carl Frederik August Willarsen Lunn (død 1886) fik derpå Knabstrup. 
1886-1929 Det gik fra ham til Erasmus Sigismund Lunn, efter hvis død 1929 den overtoges af et familieaktieselskab med en kurator i spidsen.
1929-1931 Det var sønnen Knud William Lunn, der oprettede familieaktieselskabet. 
1931-1960 Knabstrup Gods A/S er på 436 hektar. Første kurator var da også Knud William Lunn
1960-1980 Næste kurator var hustruen Bodil Lunn.
1980-2007 Kurator Gerda Lunn Gram fulgte derpå.
2007- Kurator Gorm Lunn efterfulgte.