1645              Kirkebog
Jesper Brochmand
Epidemi i 1650'erne

Hel side fra kirkebogen

Skriftprøve fra kirkebogen (uddrag af en side fra bogen).

                                                                                

Biskoppen over Sjælland, Jesper Brochmand, forordnede 1645, at der skulle føres kirkebøger over fødte, døbte og døde i alle sogne i stiftet. Roskilde Domkirkes første kirkebog dækker perioden 1645-1729. Den er, som det ses på billedet (en side fra bogen), håndskrevet.

Kirkebogen fører for årene 1645-75 en liste over, hvem og hvor mange, der er begravet. For årene 1645-50 står der også, hvor mange, der er blevet døbt. Der blev årligt døbt i gennemsnit 90 børn i de 5 år. Det normale fødselstal på den tid i Danmark var 3,5%. Så er Roskilde normal, må befolkningstallet have ligget på 2600. Antallet af begravede overstiger ikke antallet af døbte, så der er tale om et samfund i demografisk ligevægt.

Begravelser 1645-75

1677

Fald i befolkningstallet