1899             Skt. Hans Hospital

Skt. Hans

Sanatoriet som nyt

                                                                

Københavns Borgerrepræsentation besluttede 1899 at opføre et Brystsygesanatorium (Tuberkulosehospital) i Boserup Skov. Tuberkulosesanatoriet ved Boserup Skov er færdigt 1901. Sanatoriet lægges 1940 under Skt. Hans Hospital som plejehjem.

Skt. Hans Hospital (Københavns Kommune) sælger 1993 Tuberkulosesanatoriet til Skolesamvirket Tvind, som opretter Den internationale Efterskole i bygningerne.