Skt. Catharina
Sortebødre Kloster
Ældre domkirkealter

Domkirkekapellet

Segl med Catharina

                                                      

Sortebrødrenes klosterkirke (og et kapel i Domkirken) var indviet til den hellige Catharina/Cathrine af Alexandria. Hun skulle have været en meget smuk og klog jomfru af fyrsteslægt. Hun var meget belæst, og det siges, at hun diskuterede med og omvendte flere filosoffer (hun er derfor værnehelgen for filosofiske fakulteter rundt omkring på adskillige universiteter). Engang erklærede hun, at en hedensk offerfest var tåbelig og afguderi. Så blev hun smidt i fængsel, og hun blev dømt til en pinefuld død: Ved hjælp af et hjul med jernpigge skulle kødet rives af hende (det vises på billedet). D.v.s. det skete alligevel ikke, for p.gr.a. hendes inderlige bøn om hjælp sønderbrød himlen torturmaskinen. Så måtte man nøjes med at halshugge hende (billedet). Dog brugte bøddelen inden henrettelsen et par jernpigge til at flå brystvorterne af hende, så pint, det blev hun. Hun afbildes som regel med et pigget hjul, et sværd (bøddelens), til tider med en sejrspalme, en bog (lærdommen) eller en ring (hun var forlovet med Jesus i ånden).