1727             Svogerslev Kro
Snak om nedlæggelse 1808

Kroen 1928

Landevejskroer

                                                                                                     

Landevejen fra Roskilde til Holbæk var i ældre tider en smal og snørklet vej, som gik midt igennem Svogerslev by og forbi gadekæret. Her lå Svogerslev gamle kro fra midten af 1400-tallet. I 1727, da den nye Holbækvej blev anlagt, flyttede man kroen ud til den nye vej (nuværende placering) og her lå den uforandret indtil 1928, hvor den blev restaureret. Kroen blev anlagt af greverne af Ledreborg og var indtil 1928 fæste under grevskabet. Kroen var privilegeret postkro, således at postvognen skiftede heste på stedet. I en senere overleveret beretning fra 1756 er dette privilegium endnu engang fastslået. Det slås dog også fast at kroholderen ikke må brygge øl eller brændevin, men skal hente varerne i Roskilde. Desuden må kroholdet ikke føre til noget fylderi og tidsspilde for bonden eller andre. I 1808 var kroen tæt på at blive nedlagt.