1909                 Haraldsborg mølle

Husholdningsskolen

                                              

 

Haraldsborg Mølle (vandmølle) brænder 1909 og genopføres ikke. På området opføres Haraldsborg Husholdningsskole.

Møllen har i middelalderen tilhørt kronen, idet Erik Menved 1295 skænker den til Agnete Kloster. Omkring 1400 er den imidlertid ikke længere en del af klosterets ejendomme.