Skt. Ibs Kirke
Skt. Ibs Kirke
Radering

                                                     

Den første frådstenskirke minder om den rest, der stadig står tilbage: Skib, kor og apsis (som er borte nu).

Kirken er bygget af frådsten før eller efter år 1100.Oprindeligt var det kun skib og kor med flade lofter. Der var oprindeligt 4 små højtsiddende vinduer på hver side. I første halvdel af 1200-tallet blev de små vinduer erstattet med 6 høje og slanke ruder, loftet blev ændret, og der blev bygget tårn og våbenhus:

Det oprindelige tag kan have været af bly, hvilket var det almindeligste. Men træspån, strå eller halm kan også have været  brugt. Først fra 1100-tallets midte dukker tegltag op - og de fleste kirker får i de følgende år deres gamle tage udskiftet med tegl.