Skt. Ibs Kirke
Skt. Ibs Kirke

Farvefoto

Kirken med tårn

Maleri af pakhuskirken

Roskilde i forfaldstiden

                                                                              

Skt. Ibs kirke efter radering af H. Sibbern, 1858. Kirken var da pakhus for købmand Jacob Borch i Algade 12. Han havde ved købet på auktion 1815 raget tårn og våbenhus ned og fik lavet den store gadeport i gavlen, som ses på tegningen her. Der var port i begge ender. De penge, Skt. Jørgensbjerg Sogn fik ind ved salget, bruges til et legat for fattigvæsenet.