1070         Kongsgården
Domkirken
Blodgildet

Kongsgården 1400

                                                       

Kongsgården har sikkert ligget, hvor vi ved, den senere lå: Vest for Domkirkepladsen på hjørnet af nuværende Skolegade og Bondetinget. Stedet ligger lige op ad tingstedet for Sømme Herred. Der er ikke tale om en prangende bygning, og den har sikkert til at begynde med været af tømmer. Om det også er her, Ulf Jarl boede 1070, ved vi ikke, men tæt på kirken var det. 

Kong Niels indbød alle rigets stormænd til julegilde på kongsgården i Roskilde 1130. Knud Lavard og Niels' søn Magnus var begge til stede og opførte sig fredeligt i julen. Til gengæld dræbte Magnus Knud i Haraldsted lige efter festen. 

Den voldsomme begivenhed  i kongsgården var blodgildet i Roskilde 9. august 1157. Til gengæld hører vi ikke meget mere om kongsgården efter denne affære. Der udstedes kongebreve i Roskilde af og til (men det kan også have været fra Haraldsborg), men sidste gang, det sker, er i 1403. Der er nok tale om andet end bjælkehuse på dette tidspunkt.