1263

Erik Plovpennings 15-årige datter Agnes (død 1288 eller 89) aflægger klosterløfte, og det er meningen at hun sammen med to beginer, Elisabeth og Tybike, som har foræret deres gård nord for Roskilde til formålet, skal grundlægge et kloster nær gården. Klosterets hovedejendom bliver Agnes' medgift, altså tidligere krongods. Man anskaffer en byggegrund, som har tilhørt Jens Møntmester.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle