Gynceke-gods
Gods og arvedeling

Gyncekeslægten

Slægtens stamtavle

Gyncekeslægten var lavadelig, men langt fra fattig. Vi ved således fra et testamente, hvad Gyncekes til Falkendals bror, Claus Gyncelinsen, 1335 overlod sin enke, sin søn og svigersøn, alle borgere i Roskilde. Han ejede tilsammen 15 mark skyldjord svarende til 45 gårde! Halvdelen lå i de 4 sogne i Lille Herred, men den anden halvdel var spredt ud over mange sjællandske herreder. Den højeste godssamling i en enkelt (lands-)by var 1½ bol (= ca. 6 gårde). Der var altså i høj grad tale om det, man kalder strøgods, ikke noget samlet (arronderet) gods. Spredningen kan skyldes, at der er tale om gods, man har giftet sig til eller købt. Det sidste var vel vilkåret for en indvandrerslægt. Spredningen forklarer så også, at slægten i stedet for at bo på sin egen herregård slår sig ned i Roskilde, omend nok i et stenhus i byen.

Den konkrete fordeling af Claus Gyncelinsens gods 1335 så således ud:

Herred Sogn Byer Ørtug jord Gårde Noter
Lille

                      

Tåstrup

                        

Tåstrup 31 1 1/4

Arvet af sønnen

Kraghave 12 ½
Baldersbrønde 12 ½
Sengeløse Holme 12 ½

Arvet af datteren/svigersønnen

Vridsløse 33 1 1/3
Ishøj Ishøj 26 1
Torslunde Torslunde 18 3/4 Arvet af sønnen
Smørum Herstedvester Vridsløselille 8 1/3
Glostrup Hvissinge 54 2 1/4
Sokkelund Herlev Herlev 9 1/3 Arvet af datteren/svigersønnen
Ølstykke Ølstykke Udlejre 24 1 Arvet af enken
Ølstykke 35 1 ½
"Massøu"? 12 ½
Oppe Sundby Sundby 10 ½ Ikke skiftet mellem arvingerne
Horns Ferslev Ferslevlille 26 1 Arvet af sønnen
Merløse Kirke Eskilstrup Eskilstrup 8 1/3 Arvet af datteren/svigersønnen
Tuse Skamstrup Skamstrup 21 1 Arvet af sønnen
? Ørslev??? Ørslev 10 ½ Ikke skiftet mellem arvingerne
Sømme ?? Roskilde

                       

- - Stengård med badstue på Algade (8) arvet af enken
?? - - Grund i Hersegade arvet af sønnen

I alt

361 15                                                                                                                                    

1 bol kan sættes til ca. 4 sjællandske normalfæstegårde. Der går 24 ørtug på et bol og 12 penninge på 1 ørtug. Med 15 fæstere er man ikke en stor godsejer, men man var mere end en landsbyvæbner.