1397

Bispens pant på Svogerslev går tilbage til kronen.

 

Provst Jakob Knudsen trækker sig tilbage fra embedet, enten p.gr.a. alder eller sygdom . Hans efterfølger bliver Christian (Christiern) Henningsen.

  

Også Dekanen Oluf Pant dør. Hans efterfølger er Laurits Jensen.  

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle