Retsvæsen
Fogedretten
Forstørrelse
Landsting

Rettergang fandt sted på eller ved rådhuset. Som det ses af billedet her (kalkmaleri fra ca. 1400) var kongen øvrigheden repræsenteret ved byfogeden. Byfogeden dømte i alle kriminalsager i byen, medens borgmester og rådmænd dømte i økonomiske sager, biskoppen/kirken  i ægteskabssager. Straffene blev eksekveret i byen.