1678      Roskildes erhvervsfordeling

Skattebetalende personer

Erhvervsfordeling 1696

Ved kopskatten 1678 blev det skrevet op, hvad der var hovederhvervet for overhovederne i de 172 husstande, man talte op. Der har været flere husstande. Dels de gejstlige, som ikke betalte skat, dels de forarmede, som der ingen grund var til at tælle med. Fordelingen viser en by, der er meget baseret på arbejde og forarbejdning (nok mest landbrug), meget lidt på handel og administration:

Erhverv 1678

Håndværkere 107
Kronens embedsmænd 10
Købmænd 6
Enker 13
Andet 36
Husstandsoverhoveder i alt 172

Hvis tallet for købmænd er korrekt, er det nærmest kun rådmænd, der driver handel. Der kan være en fejl her. Blandt enkerne er således Eva Motzfeld, som drev kornhandel, og der kan være andre. Også under kategorien "andre" kan der gemme sig småhandlende og høkere. Endelig skal det ikke glemmes, at de borgmestrene - som jo var blandt de mest fremtrædende købmænd - ikke betalte skat og derfor ikke er talt med.

Først i 1696 får man sikre tal for, hvordan alle i Roskilde var beskæftiget.