1696            Befolkning og erhverv

Formodet indbyggertal: 954

Erhvervsfordeling 1678

Opgørelse over indtægter

Fordeling 1753

For første gang er det med skattemandtallet 1696 tal der angiver, hvordan befolkningssammensætningen har set ud. Tallene var disse:

Befolkningsgrupper Antal %
Hustandsoverhoveder 208 21,8
Enker 41 4,3
Koner 202 21,2
Børn 217 22,7
Karle 40 4,2
Tjenestepiger 115 12,1
Tjenestedrenge 42 4,4
Lærlinge 4 0,4
Disciple 49 5,1
Fattige og på almisse 36 3,8
I alt 954 100,0

Som det fremgår af tallene og diagrammet øverst, var der omtrent lige så mange tjenestepiger, som der var karle, tjenestedrenge, svende og lærlinge. Det er underligt, at der kun var fire lærlinge i hele byen i 1696. Gruppen "andet" dækker især over fattige.

Erhvervsfordelingen afslører for det første, at de kirkelige og verdslige embedsmænd (militæret er ikke medregnet) udgjorde 8% af samtlige husstandsoverhoveder i byen, idet såvel domkirken som katedralskolen var store arbejdspladser. Dernæst er det tydeligt, at antallet af købmænd (13) er ganske lille i forhold til antallet af håndværkere (109), men man må huske, at mange håndværkere havde en form for handel som fyraftensvirksomhed.