1753                 Roskildes erhverv

Optalt indbyggertal: 1550.

1696
Befolkningsfordeling

Erhverv 1767

 

Erhvervsfordelingen ved folketællingen 1753 er lidt anderledes end i 1696. Der er markant færre håndværkere i læderbranchen, og landbrug er nu ikke længere hovederhverv for ret mange. Flere af dem, der er (5 familier), er i øvrigt tobaksavlere, som også er tobaksspindere, og det siges om dem, at de er reformerte, altså indvandrere med forstand på de dele. Et helt erhverv er uddødt, nemlig gårdkøkkenerne. Her har kroerne taget over. Tallene fra 1696 og 1753 (som også ses på diagrammet) er disse:

 Husstandsoverhoveder 1692 1753
Antal % Antal %
Bryggere & brændere 14 5,6 16 5,0
Gårdkøkkener 12 4,8 0 0,0
Metalhåndværkere 14 5,6 10 3,2
Sten-, træ-, glas og lerhåndværk 23 9,1 29 9,1
Skind- og læderhåndværk 41 16,3 21 6,6
Tekstilhåndværk 16 6,3 15 4,7
Almisse 10 4,0 23 7,3
Bagere 4 1,6 4 1,3
Slagtere 5 2,0 4 1,3
Daglejere 19 7,5 29 9,1
Embedsmænd 19 7,5 38 12,0
Enker 8 3,2 57 18,0
Jordbrugere 27 10,7 10 3,2
Købmænd 13 5,2 12 3,8
Møllere 10 4,0 8 2,5
Vognmænd 4 1,6 10 3,2
Andet 13 5,2 31 9,8
I alt 252 100 317 100

Der var mange fattige, men der var også et system, der skulle tage sig af dem. Der var plads til 20 beboere på Duebrødre Hospital, 6 på Søren Olsens Hospital. I Biskop Lodbergs Fattighus var der plads til 7, og Herluf Trolles boliger eksisterede stadigvæk, hvor der kunne bo 20. Endelig nævnes det at 36, der bor rundt omkring i byen fik fattighjælp.

Sammenligningen i erhvervsfordelingen ses endelig af diagrammet her: